Prejsť na obsah

Manažovanie a predchádzanie nedostatku liekov

Ako môžeme predísť tomu, aby pacienti naháňali lieky, ktoré majú výpadok?

V súčasnosti je situácia s liekmi na slovenskom trhu doslova napätá. V lekárňach je nedostupných množstvo liekov, ktoré nesmú chýbať v domácich lekárničkách.

ŠÚKL momentálne nedisponuje aktuálnymi informáciami o spotrebe liekov, preto je ťažké vyhnúť sa nedostatku a výpadkom liekov na trhu. V dôsledku toho lekári nevedia o aktuálnej dostupnosti liekov, a preto môžu predpisovať lieky, ktoré nie sú dostupné.  

Ministerstvo zdravotníctva a NCZI majú prístup k súborom dát o užívaní liekov, ktoré zhromažďujú zdravotné poisťovne a samotné NCZI. Bohužiaľ, tieto súbory údajov majú rôzne časové oneskorenie a nie sú spárované so súbormi dát zo ŠÚKL, ktoré sledujú primárne dovoz a distribúciu liekov.

V konečnom dôsledku to môže viesť k situácii, keď pacient behá z lekárne do lekárne a snaží sa získať liek, ktorý mu predpísali, no bez efektu len preto, že liek nie je dostupný.

Cieľom výzvy je vytvoriť optimálne digitálne nástroje na zníženie rizika a vplyvu výpadkov liekov na pacientov a zároveň znížiť administratívnu záťaž manuálneho zberu dát, aby sme vedeli vybudovať robustné mechanizmy na predikciu výpadkov. 

Popis výzvy

Pandémia COVID-19 a vojna na Ukrajine zvýraznili  problémy pri manažovaní dostupnosti liekov nielen na Slovensku a v Európe, ale na celom svete.

V súčasnosti je situácia s liekmi na slovenskom trhu doslova napätá. V lekárňach je nedostupných množstvo liekov, ktoré nesmú chýbať v domácich lekárničkách. Ide o lieky na liečbu črevných ťažkostí, prípadne na liečbu nosových dutín a sprievodných príznakov alergie či nádchy. Väčšinou ide o voľnopredajné lieky. Chýbajú však aj tie, ktoré lekári predpisujú cez eRecept. Ide najmä o lieky, ktoré pacienti využívajú napríklad na úpravu krvného tlaku, zrážanlivosti krvi a cievneho systému. Tie sú pre mnohých pacientov životne dôležité (1).

Údaje o dovoze a spotrebe liekov na Slovensku sú členené v rôznych inštitúciách (ŠÚKL, NCZI, zdravotné poisťovne). ŠÚKL disponuje len údajmi o dovoze liekov a údajmi o množstve a druhu liekov dodávaných na domáci alebo zahraničný trh od veľkodistribútorov (pozri § 18 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach). Iné údaje ŠÚKL nezhromažďuje. NCZI má k dispozícii kvartálne údaje o spotrebe liekov a mesačné prehľady o úhrade zdravotnej starostlivosti od zdravotných poisťovní. Tieto zdroje údajov neposkytujú všetky potrebné informácie a sú súčasne spracované s rôznymi časovými posunmi.

(1) Napr. novinky z 18.8.2022 na tomto linku

Vízia

Cieľom výzvy je vytvoriť optimálne digitálne nástroje na zníženie rizika a vplyvu výpadkov na pacientov a zároveň znížiť administratívnu záťaž manuálneho zberu dát:

  • Ako by sme mohli použiť súčasne dostupné dáta na odhad rizika výpadku a nedostupnosti kategorizovaných liekov v primeranom časovom horizonte?
  • Ako by sme mohli optimalizovať dizajn reportovania, spracovania a zdieľania dát na to, aby tento algoritmus fungoval čo najpresnejšie?

Riešenia by sa mali zamerať na:

  • Vývoj funkčného algoritmu, ktorý je schopný odhadnúť riziko nedostupnosti liekov v primeranom časovom horizonte a upozorniť relevantné inštitúcie o možných nedostatkoch
  • Návrh optimálnych procesov nahlasovania, spracovania a zdieľania súborov údajov tak, aby mal nástroj upozorňovania na nedostatok liekov čo najlepší dosah a zároveň sa výrazne znížila administratívna záťaž manuálnych hlásení
  •  Výkonnosť riešeniam, hlavne z hľadiska presnosti a miery falošnej pozitivity pre zvolené časové horizonty

Riešenia by sa mali vyhnúť (ne-cieľové):

  • Primárne dizajnu dashboardov a wireframeov
  • Definícii špecifických softvérových nástrojov

Dodatočné informácie: