Prejsť na obsah

Preťaženosť všeobecných lekárov pre deti a dorast

Ako by sme mohli pomôcť všeobecným lekárom pre deti a dorast lepšie zvládať nápor na zdravotnú starostlivosť?

Ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast čelia nadmernej záťaži predovšetkým v obdobiach so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení (jesenné a zimné mesiace).

Cieľom výzvy je odľahčenie pediatrických ambulancií od administratívy a čo najväčšia edukácia rodičov tak, aby sa pediatri a pediatričky mohli sústrediť primárne na liečenie pacientov, ktorí to naozaj potrebujú. Výsledkom by mala byť eliminácia neopodstatnených návštev pediatrických ambulancií bez zanedbania zdravotnej starostlivosti.

V zahraničí už dnes existujú jednoduché a pacientsky prívetivé digitálne riešenia, ktoré pomáhajú rodičom so správnou diagnostikou a liečbou bežných ochorení, pri ktorých nie je nevyhnutná návšteva ambulancie, prípadne ich nasmerujú na správny postup pri hľadaní vhodnej starostlivosti. O obdobné riešenia je záujem medzi lekármi a pacientmi aj na Slovensku.

Popis výzvy

Slovensko má najväčší počet ambulantných návštev na osobu v rámci celej EÚ. Časť návštev pramení zo zle nastavených procesov (napr. do nedávna platné podmienky predpisovania liekov, či neexistencia elektronizácie služieb ako je napr. vypisovanie práceneschopnosti). Časť návštev je však spôsobená tým, že pacienti nie sú dostatočne edukovaní, majú prehnaný strach o zdravotný stav, alebo zneužívajú služby, ktoré sú u nás prakticky zadarmo. Táto situácia je obzvlášť vypuklá pri všeobecných lekároch pre deti a dorast (VL DD), nakoľko deti sú citlivá téma pre celú spoločnosť (1). Zároveň, priemerný vek VL DD je veľmi blízko dôchodkovému veku, čo už momentálne spôsobuje výpadky v dostupnosti služieb a hrozí nám výrazné zhoršenie situácie v nasledujúcich rokoch (2). Slovenskí pediatri si na zníženie záťaže a predchádzanie neopodstatnených návštev vytvorili web (https://pediatridetom.sk), ktorého cieľom je cez edukáciu a jednoduchú samo-diagnostiku znížiť počet odvrátiteľných návštev či už v ambulanciách, alebo ambulantných pohotovostných službách.  V porovnaní s možnosťami, rozsahom či službami ktoré obdobné riešenia poskytujú v zahraničí, však existuje veľký priestor na jeho optimalizáciu, a tým aj zníženie počtu návštev u ambulantných pediatrov.

Pre pacientov je dôležité, aby vedeli čo najrýchlejšie dostať správne odpovede a overené informácie, prípadne aby vedeli vyhľadať zdravotnú starostlivosť v urgentných prípadoch čo najskôr (napríklad najbližšiu ambulantnú pohotovosť).  Lekári  pripravujú rôzne informačné materiály pre pacientov v rozličných formách (napr. Krátke články, interaktívne letáky, PDF publikácie, krátke videá, a pod.), ktoré sú rozložené po viacerých zdrojoch a portáloch. Rodičia tak strácajú čas a prehľad dohľadávaním tých správnych informácií naprieč rôznymi zdrojmi a často radšej priamo volajú VL DD svojho dieťaťa alebo idú rovno na pohotovosť, aj keď to nie je vždy nutné.
Pre lekárov je zas dôležité, aby mohli pacientom podávať aktuálne informácie čo najadresnejšie a nestrácali pri tom veľa cenného času, ktorý môžu stráviť pri pacientoch (napr. Lekár nemá čas písať blogy a vytvárať informačné letáky alebo sa venovať komunikácií s pacientom cez sociálne médiá). VL DD totiž zohrávajú veľmi dôležitú edukačnú a informačnú úlohu vo svojich komunitách a sú považovaní za najdôveryhodnejší zdroj medicínskych informácií pre svojich pacientov. 

Digitálne technológie a inovácie vytvárajú veľké možnosti pre adresovanie potrieb obidvoch skupín. Nové generácie rodičov už využívajú rôzne technológie a zdroje a lekári sú čoraz viac otvorení sa priblížiť svojím pacientom aj cez digitálny svet s cieľom zvýšenia efektivity ich práce a zlepšenia kvality starostlivosti. 

Vízia – Pomôcť všeobecným lekárom pri zvládaní náporu ZS

Ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast sú na Slovensku výrazne preťažené a mnoho lekárov je blízko dôchodkového veku. Pokiaľ nezačneme túto výzvu rýchlo adresovať, tak nám hrozí veľká kríza zdravotnej starostlivosti. 

Cieľom výzvy je preto minimalizovať nadbytočné návštevy ambulancií všeobecných lekárov pre deti a dorast bez zanedbania zdravotnej starostlivosti.

Ako by sme mohli pomôcť všeobecným lekárom pre deti a dorast lepšie zvládať nápor na zdravotnú starostlivosť?

Riešenia by sa mali zamerať na (cieľové):

 • Pomoc rodičom pri identifikácií, či a za akých podmienok je potrebná návšteva ambulantného pediatra
 • Jednoduché sprevádzanie rodičov cestou pacienta v zdravotnej starostlivosti pri najbežnejších prípadoch a požiadavkách na VL DD
 • Pomoc rodičom pri vyhľadaní najbližšej dostupnej starostlivosti (napr. Aktuálne informovanie o zástupcoch lekárov, ambulantná pohotovostná služba, urgentného príjmu či pohotovostnej lekárni a pod.)
  • Priemerné čakacie doby v danú hodinu na APS a iné
  • Interaktívne mapy s kapacitnou priepustnosťou (napr. farebne odlíšenou)
 • Rýchla dostupnosť – Vylepšenie / integrácia aktuálnych riešení tak, aby boli čo najlepšie využiteľné a dohľadateľné pre rodičov a pacientov (rýchla dostupnosť a efektívne dohľadanie dôležitých informácií, “smart” využitie aktuálnych komunikačných kanálov a pod.)
 • Efektívna edukácia rodičov o aktuálnych trendoch v starostlivosti a prevencií

Riešenia by sa mali vyhýbať (necieľové):

 • Samo-diagnostické nástroje na báze AI, ktoré nemajú podloženú diagnostickú relevantnosť
 • Telemedicínske riešenia (napr. aplikácie na nahlasovanie zdravotného stavu pacienta)

Ďalšie užitočné informácie: